Quan anar al psicòleg?

 

Al llarg de la vida poden aparèixer conflictes interns associats al propi desenvolupament humà o bé a fenòmens externs que generen malestar i alteren l'estat d'ànim. Aquest malestar en ocasions és difícil de sostenir i aconsegueix entorpir o dificultar el normal desenvolupament de les activitats diàries generant angoixa, tristesa, ràbia, por, obsessió i d'altres emocions que alteren la nostra salut mental. És en aquest moment, quan comencem a experimentar una alteració en el nostre dia a dia, quan hem de consultar a un professional per tal de començar un treball psicoterapèutic enfocat a resoldre totes aquestes dificultats.

Qualsevol persona a qualsevol edat pot experimentar en un moment donat la necessitat d'un suport professional, no demanar ajuda quan en sentim la necessitat pot provocar patologies més greus, prevenir és sempre una inversió de futur.

D'altra banda, també podem consultar un psicòleg per tal de dur a terme un treball de creixement personal i d'autoconeixement per desenvolupar tot el nostre potencial.

Com treballo?

La Psicoterapia Psicoanalítica és un procés terapèutic basat en les teoríes psicoanalítiques i ens ajuda a resoldre els nostres problemes psicològics a través d'un augment de la comprensió del nostre món intern conformat per fantasíes, emocions, sentiments, pensaments, somnis. Les experiències doloroses del passat poden afectar el nostre comportament i la manera com ens relacionem en el present.  La Psicoterapia Psicoanalítica proporciona un lloc segur i confidencial per parlar de les nostres dificultats emocionals i les seves causes. Es tracta d'un procés gradual de comprensió del nostre món intern i del tipus de relacions que establim amb els altres.

Cada persona necessita un tractament adaptat a les seves característiques personals, les primeres sessions estan destinades a conèixer-nos, detectar quina és la demanda i establir una aliança terapèutica imprescindible per començar el tractament. 

 

Teràpia EMDR (Desensibilització i reprocessament per moviments oculars (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) és una técnica psicològica terapèutica utilitzada per desensibilitzar  i reprocessar traumes d'una manera natural mitjançant moviments oculars. 

La confidencialitat és un dels elements més importants per al bon desenvolupament del tractament psicoterapèutic. L'espai terapèutic esdevé un lloc segur on parlar de totes les dificultats emocionals en presència d'un professional que preserva i assegura la confidencialitat de la història personal del pacient amb respecte, neutralitat i imparcialitat. 

Freqüència i durada

La freqüència i la durada del tractament depèn de la problemàtica a resoldre i la situació en la qual es troba el pacient en el moment de la consulta. La freqüència mitjana està entre una i dues sessions de 45'-1 hora de durada a la setmana segons la gravetat del conflicte. A mesura que el tractament evoluciona aquestes variables es poden veure modificades progressivament d'una manera pautada i pactada amb el pacient. 

Normalment en Psicoteràpia Psicoanalítica no es determina al començament el nombre de sessions necessàries per resoldre el problema, es tracta d'un pacte entre ambdúes parts, el final del tractament esdevé quan es van aconseguint els objectius terapèutics proposats.

Per tal de resoldre totes aquestes qüestions recomano contactar amb el centre i concertar una primera visita.

Honoraris

La psicoteràpia no ha de ser un privilegi sinó quelcom accessible per a tothom i per aquest motiu els honoraris oferts són raonables sense renunciar als estàndards de qualitat, estudiant cada cas i situació d'una forma personalitzada.

Teràpia individual setmanal: 55 euros 

Teràpia de parella: 70 euros.

 
 
 
 
 
Anna Alamo Verdura: Psicòloga i psicoterapeuta